EduTecin koulutukset lähtevät täysin työelämän tarpeista. Kaikki kouluttajamme ovat eri tekniikan alojen huippuammattilaisia ja palveluksessamme on useita sopimuskouluttajia. Kouluttajamme ovat motivoituneita tekemään parhaansa koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintamallimme on nykyaikainen ja tehokas, pystymme reagoimaan koulutustarpeisiin tarvittaessa nopealla aikataululla.

Työnantaja

Jos organisaatiollasi on vaikeuksia löytää työntekijöitä, voimme todennäköisesti parantaa tilannettasi. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä asiantuntijoihimme!

Työnhakija

Jos olet motivoitunut kouluttautumaan ja työllistymään tekniikan aloille, ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

TäsmäKoulutus on yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta, joka soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.

TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessäsi tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Kyseessä voivat olla joko teknologiset tai toiminnalliset muutokset. TäsmäKoulutuksella pyritään myös estämään lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutusta voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

TäsmäKoulutus on yrityksesi ja sen henkilöstön tarpeisiin muokattua ammatillista koulutusta, joka tähtää ammattitaidon kehittämiseen tulevia työtehtäviä varten. Koulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat jatkavat nykyisen työnantajansa palveluksessa.
Työnantajan maksuosuus 30 – 50 % koulutuksen kokonaishinnasta.

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.

RekryKoulutus
• räätälöidään yrityksesi tarpeisiin
• kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää
• antaa opiskelijoille ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan
• voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa

RekryKoulutus on työelämälähtöistä. Tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseesi. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.

Työnantajan maksuosuus 30 % koulutuksen kokonaishinnasta.

Täydennyskoulutus on osaamisen kehittämistä ja kouluttautumalla voit hankkia taidot uusien työtehtävien suorittamiseen.

Täydennyskouluttautumisella on monia hyötyjä. Nykyinen työelämä vaatii uusien taitojen oppimista, pysyt motivoituneempana ja saat vaihtelua työarkeen. Kouluttautumalla voit saada uusia mielenkiintoisia työtehtäviä tai nostattaa palkkatasoasi.

Käytämme täydennyskoulutuksessa myös yrityksemme yhteistyökumppaneita ja alansa parhaita asiantuntijoita.

Pääsääntöisesti täydennyskoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat täydentää omaa osaamistaan, syventää ammattitaitoaan tai kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

Tarjoamme yrityksille myös asiantuntijapalveluita. Tekniikan alalla erilaisilla laitteistoihin ja työnkulkuun liittyvillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa huomattavia etuja.

Tuotannon tehostaminen, menetelmänkehitys, laatuasiat ja laitteistokoulutukset ovat esimerkkejä yrityksen kilpailukyvyn parantamisesta.

Koulutamme erilaisia ohjelmistoja kuten:
• Mastercam
• Autodesk Inventor
• Autodesk Fusion 360

Yhteistyökumppaniemme kautta voimme tarjota esimerkiksi:
• Heidenhain Step1 koulutuksia
• Heidenhain Step2 koulutuksia

Hitsaavaan teollisuuteen tarjoamme hitsauksen koordinointia ja pätevöintiä sekä laatujärjestelmien ylläpitoa. Järjestämme myös silmämääräisen tarkastuksen koulutuksia.

Kysymyksiä?

Jos mieltäsi askarruttaa kysymys koulutuksiin liittyen, autamme mielellämme!

Ota yhteyttä!

EduTec - Tulevaisuuden tekijät. Yhdessä.

KONTAKTIOPETUKSEN SUURI MÄÄRÄ 60-100%

TARPEISIIN RÄÄTÄLÖITY KOULUTUS 100%

KOULUTAMME YRITYKSEN TILOISSA JA LAITTEILLA 100%